Control de qualitat

Màquina de proves

Máquina de provesArribats a l’última etapa, realitzem una prova real del troquel sobre el material real que ens ha portat el client, de tal forma, que podem tenir una mostra real de troquel per a que el nostre client pugui fer les comprovacions oportunes abans del troquelat final. La nostra màquina té una boca de 150 cm., el que fa que poguem fer proves de troquels grans.

Tall de goma per plotter

Plotter gomesDegut a les innovacions tecnològiques amb les noves màquines de troquelar, Troquels Geser, té en possessió un plotter exclusivament per a tallar la goma que después utilitzarem i posarem al troquel, per tal de millorar la expulsió de la fulla de cartró un cop es troquela. També comptem amb goma vulkolan pels espais petits on més costa destroquelar, i que gràcies a ella la feina es realitza de forma més còmoda.

Troquel Gomes Máquina proves Plotter gomes